Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wil je een spreker uitnodigen voor seksuele voorlichting op je school?

SeksueleVoorlichtingJongerenFoto: Liesbet Peremans

Wil je graag een externe organisatie uitnodigen voor je lessen relationele en seksuele vorming? Sensoa geeft zelf geen vorming aan jongeren op scholen, maar werkt daarvoor samen met een aantal partnerorganisaties.

Sensoa ijvert samen met deze partners voor een kwaliteitsvol aanbod voor relationele en seksuele vorming (RSV) op school. Zij onderschrijven de kwaliteitscriteria voor relationele en seksuele vorming. Respect voor de seksuele en reproductieve rechten van jongeren en wetenschappelijk onderbouwd werken staan voorop.

Sensoa en deze partners sluiten zich ook aan bij de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het kader van het gezondheidsbeleid. 

Organisaties waarmee Sensoa niet samenwerkt

Er zijn ook een aantal organisaties actief in Vlaanderen waar Sensoa niet mee samenwerkt. Een overzicht:

  • Jongereninfolife.be
  • Vlaams Centrum voor Seksuele en Relationele Vorming
  • Pro Vita  
  • Het wonder van het leven
  • Jij En Ik, Een Wonder 
  • Instituut Reinier De Graaf
  • Centrum voor Actuele Gezinsplanning (hulp en begeleiding aan vrouwen met ongewenste zwangerschap)
  • Bethesda (christelijk centrum voor levens- en gezinsvragen)

Het gaat om organisaties die vanuit een welbepaalde ideologische visie informatie verspreiden en/of een vormingsaanbod naar jongeren opzetten. Op zich is daar niets mis mee. Alleen verwacht Sensoa dat deze organisaties, net als alle andere, hun visie ook duidelijk kenbaar maken naar de buitenwereld, zodat de lezer of de aanvrager zich een duidelijk oordeel kan vormen over de informatie of de vorming die wordt aangeboden. Dat moet hen toelaten een weloverwogen keuze te maken. En als die keuze inhoudt dat men een beroep wil doen op bovenvermelde organisaties, dan respecteert Sensoa die keuze ook. 

Maar voor Sensoa is het wel essentieel dat relationele en seksuele vorming jongeren in staat stelt om, op basis van onbevooroordeelde informatie, een mening te vormen en eigen keuzes te maken. En ingeval jongeren met problemen worstelen, hen de weg te wijzen naar diensten voor aangepaste hulpverlening.

Als we, in zover dat mogelijk is, het aanbod van bovenvermelde organisaties toetsen aan de uitgangspunten voor een goede relationele en seksuele vorming van de Wereldgezondheidsorganisatie, dan blijkt al snel dat zij daar op verschillende vlakken niet aan beantwoorden. Zij claimen wetenschappelijk onderbouwd te werken, maar hun bronnen zijn niet onmiddellijk terug te vinden, en bovendien erg selectief en tendentieus. 

Eén organisatie profileert zich online onder de misleidende titel 'Vlaams Centrum voor Seksuele en Relationele Vorming', maar de vorming die zij aanbieden is zeer eenzijdig, en focust enkel op de gevaren en risico’s van een ongeplande zwangerschap. Daarbij beweren zij dat abortus altijd belangrijke, emotionele en psychische gevolgen heeft, wat in tegenspraak is met de bevindingen van wetenschappelijk onderzoek. 

Verder wekt het verbazing dat deze organisaties in alle talen zwijgen over het gebruik van moderne, doeltreffende anticonceptie of over de noodpil – belangrijke informatie voor iedereen die een ongeplande zwangerschap wil voorkomen.

Aanbevolen materiaal

Cover RSV-Wijzer, een Vlaamse visie op relationele en seksuele vorming
Richtlijnen0-2 jaar, 3-5 jaar, 6-7 jaar, 8-9 jaar, 10-11 jaar, 12-13 jaar, 14-15 jaar, 16-17 jaar, 18-25 jaar

Instrument voor beleidsmakers en andere professionelen die instaan voor de relationele en seksuele vorming van kinderen en jongeren.

Meer info
Handboek Relationele en seksuele vorming
Handleiding12-13 jaar, 14-15 jaar

Handboek voor het secundair onderwijs over relaties en seksualiteit bij jongeren.

Meer info
Raamwerk Seksualiteit en Beleid - Onderwijs
Handleiding3-5 jaar, 6-7 jaar, 8-9 jaar, 10-11 jaar, 12-13 jaar, 14-15 jaar, 16-17 jaar

Werkdocument dat scholen kan helpen bij het uitwerken of aanvullen van het beleid rond seksualiteit en lichamelijke integriteit.

Meer info
Cover Standards for Sexuality Education in Europe
Richtlijnen

Deze 'standards' van de WHO biedt richtlijnen voor relationele en seksuele vorming.

Meer info

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!