Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Lesgeven aan kinderen over soa's en hiv

Soa's kunnen aan bod komen vanaf de derde graad van het lager onderwijs. Jongere kinderen hebben vooral aandacht voor lichaamshygiëne en 'ziek' of 'gezond' zijn.

Hiv komt bij kinderen gelukkig steeds minder voor, maar het blijft mogelijk dat een leerling seropositief is. Volgens recente gegevens van het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid werden er in 2014 in België 241kinderen met hiv tussen 0 en 19 jaar medisch gevolgd of behandeld. 

Vragen van kinderen over soa's en hiv

 • Komen geslachtsziektes of soa's vaak voor?
 • Wat is aids? Wat is een virus?
 • Kun je zien of iemand seropositief is?
 • Bestaan er kindjes die geboren worden met 'aids'?
 • Kun je doodgaan van seks?

Het antwoord op deze en andere vragen van kinderen vind je in '100 kindervragen: liefde en seks' en in 'Is zoenen ook seks?'.

Hiv en soa's in de seksuele ontwikkeling

 • Jongere kinderen hebben wel aandacht voor lichaamshygiëne en ziek of gezond zijn.
 • Lesgeven over soa's en hiv kan aan bod komen bij kinderen van de derde graad van het lager onderwijs.

Aandachtspunten

 • Het thema seks en relaties kan gevoelig liggen voor sommige kinderen.
 • Ouders kunnen vragen stellen over de seksuele vorming in de lagere school.
 • Kinderen kunnen zelf seropositief zijn. Of iemand in hun naaste omgeving (klas, familie) iemand kennen met hiv. Werken aan respect en solidariteit is dus belangrijk.

Leerdoelen en eindtermen

 • Bij kinderen van 6 tot 9 jaar kan je al aanbrengen dat bepaalde ziektes gerelateerd zijn aan seksualiteit (kennis). Je kan ook al werken aan de houding dat je verantwoordelijkheid draagt voor de gezondheid en het welzijn van jezelf en van anderen (attitude).
 • Bij kinderen van 9 tot 12 jaar kan je informatie geven over de symptomen, risico's en gevolgen van onveilige seks.

Dit zijn de eindtermen binnen wereldoriëntatie: de leerlingen

 • kunnen gezonde en ongezonde levensgewoonten in verband brengen met wat ze weten over het functioneren van het eigen lichaam;
 • weten dat bepaalde ziekteverschijnselen en handicaps niet altijd kunnen worden vermeden;
 • beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en ongevallen vermindert;
 • kunnen de hulp inroepen van een volwassene in een noodsituatie.

Werkvormen

 • Voor de lagere school zoek je vooral naar werkvormen die de begrippen ziekte en gezondheid duidelijk maken. En die het begrip veilig vrijen uitleggen.
 • Speel een spel of doe een quiz om het kennisaspect te behandelen.
 • Laat kinderen opzoeken op internet om verkeerde informatie recht te zetten.
 • Er zijn kinderboekjes over hiv en aids, maar ze zijn vaak wel wat verouderd.
 • Getuigenissen van mensen met hiv of hun omgeving (kinderen, ouders, jongeren), zorgen voor zowel kennismaking (kennis) als solidariteit (attitudes).

Materialen

Bekijk het lesmateriaal over soa's vanaf 11 jaar.

Voor jonge kinderen bestaan informatieve boekjes en getuigenissen over hiv. Ze leggen uit hoe het hiv-virus werkt en werken ook aan begrip voor en solidariteit voor mensen met hiv. Tip: in het SOS Soa pakket vind je de getuigenis van Liesbeth en haar jonge neef Niel. Deze getuigenis is ook bruikbaar in derde graad lager onderwijs.

Informatie en richtlijnen over seropositieve kinderen op school vind je in Positief op school. En op Leven met hiv.

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!