Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Lesgeven aan jongeren over seksualiteit en samenleving

Vragen van jongeren over seksualiteit en samenleving

Deze vragen stellen jongeren vaak op Allesoverseks, de jongerensite van Sensoa.

Wat zijn de seksuele rechten van jongeren?

Wat is een relatie?

Vanaf welke leeftijd mag ik seks hebben?

Hoe is het om tienermoeder te zijn?

Onderwerpen

 • Gezinsvormen. Je kan het hebben over nieuw-samengestelde gezinnen, over het huwelijk en andere samenlevingsvormen, over praten met je ouders over seksualiteit.
 • Ethiek. Je kan werken rond gelijkheid en diversiteit, rond discriminatie van holebi's, transgenders en mensen met hiv.
 • Seksuele gezondheid in het Zuiden. Je kan werken rond hiv in de wereld, moedersterfte, vrouwenrechten. Tip: gebruik daarvoor het lespakket Dichtbijmijnbedshow of de online lessen Body & Rights
 • Culturele diversiteit. Je kan het hebben over partnerkeuze en trouwen in andere culturen, over het belang van maagdelijkheid.
 • Seksuele en reproductieve rechten van jongeren. Je kan werken rond de rechten van jongeren om zelf te kiezen of en met wie ze trouwen en kinderen hebben, over hun recht op bescherming tegen soa's, hiv, ongeplande zwangerschap en seksueel misbruik.
 • Seks en de wet. Je kan het hebben over de seksuele meerderjarigheid (de leeftijd waarop je volgens de wet met seks kan instemmen), over de abortuswetgeving, of over openbare zeden.

Het thema 'seks en samenleving' in de ontwikkeling van jongeren

 • Jongeren van 12 tot 15 bezwijken nog vaak onder groepsdruk. Nadenken over eigen keuzes, eigen risico's inschatten, zich inleven in anderen is nog moeilijk.
 • Vanaf 15 jaar leren jongeren eigen keuzes maken, ook op gebied van relaties en seksualiteit. Ze nemen meer verantwoordelijkheid over hun eigen gedrag en gaan bewuster om met grenzen.
 • Jongeren vanaf 15 jaar houden ervan te reflecteren over hun keuzes en die van anderen. Ze stellen zichzelf minder centraal dan jongere tieners en kunnen zich beter inleven in de belevingswereld van anderen.
 • Reflecteren over 'wie ben ik op het vlak van seksualiteit en relaties', 'hoe komt het dat ik deze keuzes maak', 'waarom maken andere mensen andere keuzes, 'hoe ga ik daar respectvol mee om en wat zegt de wet daarover', is dus bij uitstek een aanpak voor +15-jarigen, of de 3e graad secundair onderwijs.

'Moderne' en 'traditionele' meningen over relaties en seksualiteit

 • Jongeren komen vandaag terecht in een 'diverse' omgeving, waar meningen van thuis, de school, de jeugdbeweging kunnen botsen. Jongeren van buitenlandse origine in het bijzonder verwerken een stroom aan 'moderne' en 'traditionele' invloeden.
 • Het merendeel van de jongeren is nog tamelijk onervaren op het gebied van seksualiteit en heeft vrij traditionele ideeën over seksualiteit en relaties.

Leerdoelen

Bij vorming over het thema seks en maatschappij kan je kiezen uit verschillende leerdoelen. Vooral menings- en attitudevorming zijn belangrijk bij dit thema.

Jongeren:

 • hebben inzicht in de historische context en de hedendaagse realiteit van seksualiteit;
 • hebben een genuanceerde mening over de maatschappelijke aspecten van seksueel en relationeel gedrag, geboorteregeling, veilig vrijen, (ongeplande) zwangerschap en zwangerschapsafbreking, samenlevingsvormen en rolpatronen;
 • erkennen en respecteren de verschillende opvattingen over seksualiteit en relaties;
 • kennen hun seksuele en reproductieve rechten en het maatschappelijk belang dat eraan gehecht wordt;
 • kunnen discriminatiemechanismen herkennen en nemen een niet-discriminerende houding aan;
 • verwerven een seksuele en relationele moraal die richtinggevend is voor het gedrag;
 • kunnen respectvol en open communiceren over relaties en seksualiteit;
 • kunnen informatie, hulp en steun vinden bij vragen of problemen rond seksualiteit en relaties;

Werkvormen

Rond dit onderwerp werk je vooral aan menings- en attitudevorming. Goede werkvormen daarvoor zijn het groepsgesprek, een debat, discussie of een stellingenspel.

Materialen

Materialen over seksualiteit vroeger en nu, gezinsvormen, maagdelijkheid, mensenrechten, culturele diversiteit en seksualiteit in het Zuiden vind je in de Leermiddelenbank.

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!