Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Lesgeven over seks en samenleving

Onder de noemer 'Seks en samenleving' vind je een aantal maatschappelijke thema's die verband houden met relaties en seksualiteit.

Gezinsvormen, culturele diversiteit, mensenrechten en discriminatie van holebi's bijvoorbeeld. Jongeren, relaties en seksualiteit wereldwijd. Ook ideeën over maagdelijkheid kan je bespreken.

Vooral oudere jongeren (+15) houden ervan te reflecteren over eigen keuzes en die van anderen. Maar ook met kinderen en jonge tieners kan je werken aan kennis van en respect voor verschillen.

Waarom is 'seksualiteit en samenleving' een thema binnen seksuele vorming? 

Seksualiteit en relaties zijn altijd onderwerp geweest van wetten, normen en regels. Ook vandaag hebben we nood aan normen en aan een wettelijk kader, om ethisch en respectvol te kunnen omgaan met elkaar.

Seks is dus niet alleen een privézaak, maar ook onderwerp van maatschappelijk debat. Daarover gaat het thema 'seks en samenleving'.

Relaties en seksualiteit in de Belgische samenleving

Er heerst in de moderne Belgische samenleving een behoorlijk grote openheid inzake seks en relaties. 

  • Er bestaat gelijkwaardigheid tussen de seksen.
  • Relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn wettelijk erkend en de maatschappelijke houding tegenover homoseksualiteit is eerder positief. 
  • Seksualiteit is bespreekbaar en niet langer problematisch op zich.
  • Er is een groot maatschappelijk draagvlak om issues als soa's en hiv, seksueel misbruik, vrouwenbesnijdenis aan te pakken. 
  • De drempel om informatie of hulp te zoeken is lager dan vroeger. Je kan degelijke informatie vinden over veilig vrijen bijvoorbeeld of hulp vragen aan een arts of seksuoloog. 
  • Abortus is wettelijk geregeld sinds 1990. Vrouwen hebben recht op een veilige abortus en psychologische hulp. 

Seksualisering en seks als consumptiegoed

Maar je hoort ook kritische geluiden: seks is een verbruiksgoed geworden. Critici spreken in dat verband over 'seksualisering' of 'pornoficatie'. Schoonheidsidealen en prestatiedwang zetten jongeren onder druk. En porno geeft een heel eenzijdig beeld op seksualiteit. 

Globalisering, migratie en de multiculturele samenleving

Seksuele en reproductieve rechten maken delen uit van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze internationale verdragen hebben een invloed op het Vlaams en Belgisch beleid. 

Seksuele en reproductieve rechten gelden voor iedereen. Daarom maken deze rechten ook deel uit van programma's voor ontwikkelingssamenwerking. 

Onze samenleving wordt diverser. Mensen met verschillende culturele achtergrond hebben verschillende gewoontes, ook inzake seksualiteit en relaties. 

Meer weten over seksualiteit en samenleving

Meer informatie over de geschiedenis van de seksualiteit en over 'seksualiteit en maatschappij' vind je in het handboek 'Relationele en seksuele vorming', deel 2, hoofdstuk 1. Bekijk ook deze tips:

  • 'Vlaanderen Vrijt' geeft een overzicht van 50 jaar seks in Vlaanderen. 
  • Andere informatie over de geschiedenis van de seksualiteit, contraceptie, kijk op mannen en vrouwen, seksuele voorlichting enz. 

 

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!