Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Lesgeven over seks en media

Kinderen en jongeren gebruiken nieuwe media om zichzelf en relaties met anderen te ontdekken. Kritisch leren omgaan met beelden en boodschappen is daarom een onderdeel van relationele en seksuele vorming.

Jongeren vinden informatie en steun op internet

Kinderen en jongeren maken gretig gebruik van nieuwe media om vriendschappen en relaties uit te bouwen. Jongeren krijgen een nooit geziene kans om informatie te vinden over seksualiteit en relaties. Via sociale media vinden jongeren steun van leeftijdsgenoten als ze hun seksuele identiteit willen ontdekken. Of ze vinden er antwoorden op hun vragen over hun lichaam en over seksualiteitsbeleving. 

Opvoeders zijn vooral bezorgd

Ouders, leraars en andere begeleiders van jongeren maken zich vaak zorgen over het internetgebruik van kinderen en jongeren. Hen weerbaar maken voor risico’s is daarom een belangrijke doelstelling van mediaopvoeding:

  • Sociaalnetwerksites en grooming: komen kinderen en jongeren niet al te makkelijk in contact met vreemden? 
  • Privacy: geven jongeren niet te veel en te snel privégegevens of intieme informatie prijs, waardoor ze zeer kwetsbaar worden voor pesters of andere mensen met slechte bedoelingen? 
  • Contact met porno en ander seksueel expliciet internetmateriaal: komen jongeren niet veel te veel en te vroeg met seksuele beelden in contact? Verstoort dat hun normale seksuele ontwikkeling niet?
  • Leidt dat niet tot verslaving, seksueel grensoverschrijdend gedrag, genderstereotypen, onrealistische verwachtingen tegenover seks of een negatief zelfbeeld?
  • Hechten jongeren nog wel belang aan waarden als liefde en trouw, of draait het bij jongeren vandaag alleen om seks? 
  • Sexting: Pikante foto's delen behoort tot de leefwereld van jongeren, ook al zijn ze zich bewust van de risico's. Lees daarover het dossier jongeren en sexting.

Jongeren, seks en media: risico's én kansen

Uit Europees onderzoek blijkt dat wat kinderen online doen, niet eenduidig risicovol of veilig is. Maar ook dat kinderen die online actief zijn beter leren omgaan met mogelijke risico’s (Livingstone et al., 2012).

Verstandig en weerbaar omgaan met online media vraagt dus om de nodige kennis, attitudes en vaardigheden. In relationele en seksuele vorming is aandacht voor mediaopvoeding daarom heel belangrijk. Bekijk de leerdoelen voor kinderen en voor jongeren

Kwetsbare jongeren hebben recht op veiligheid

We moeten er wel rekening mee houden dat kinderen en jongeren omwille van verschillende factoren (jonge leeftijd, beperkingen, moeilijke opvoedingssituaties) extra kwetsbaar kunnen zijn.

Mediawijs omgaan met seksualiteit en relaties is dus niet alleen een kwestie van individuele opvoeding en leerdoelen. Ook volwassenen en de media-industrie moeten hun verantwoordelijkheid blijven nemen. 

Materialen over jongeren, seks en media

Bekijk de materialen over media in de Leermiddelenbank van Sensoa. 

Lees meer over jongeren, seks en media

Livingstone, S., Haddon, L. & Görzig, A. (Ed.) (2012). Children, risk and safety on the internet: research and policy challenges in comparative perspective. Bristol: The Policy Press.

Mediaraven (2016). Onderzoeksrapport Apestaartjaren 6. Gent: Mediaraven en LINC. Met cijfers over mediagebruik van Vlaamse jongeren. 

Mediawijs (2015). Dossier: Liefde op het internet

Valkenburg, P. (2014). Media en seks. In Schermgaande jeugd: over jeugd en media (pp. 204-226). Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker. 

Walrave, M. & Van Ouytsel, J. (2014). Mediawijs online: jongeren en sociale media. Tielt: Lannoo.

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!