Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Lesgeven aan jongeren over grenzen en weerbaarheid

Bij vorming over seks en grenzen ligt de klemtoon op attitudes en vaardigheden: werken aan verantwoordelijkheid en weerbaarheid. Toch kan je ook aan kennis werken, want over seksueel grensoverschrijdend gedrag bestaan nog veel mythes en misverstanden. 

Vragen van jongeren over grenzen en weerbaarheid

Dit zijn vaak gestelde vragen van jongeren op Allesoverseks.be, de jongerensite van Sensoa.

Grenzen en weerbaarheid in de seksuele ontwikkeling van jongeren

 • Tieners zijn heel geïnteresseerd in hun eigen ontwikkeling en in seks, maar generen zich ook voor die belangstelling
 • Ze zoeken informatie bij leeftijdsgenoten, maar vooral ook op het internet. Ze zoeken daarbij ook naar porno.
 • Veel jongeren flirten op sociale media en kunnen daarbij over hun eigen grenzen of die van anderen gaan.
 • Jongeren experimenteren met relaties en kunnen daarbij over hun eigen grenzen of die van anderen gaan.

Meer informatie over seksueel gedrag in ontwikkelingsperspectief vind je in de normatieve lijst bij het Sensoa Vlaggensysteem.

Aandachtspunten rond grenzen en weerbaarheid

 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan een emotioneel geladen thema zijn. Daarom zijn goede afspraken en ruimte voor persoonlijke reflectie belangrijk.
 • Inschatten of seksueel gedrag grensoverschrijdend is en gepast reageren is voor jongerenbegeleiders een uitdaging. Het Sensoa Vlaggensysteem helpt je op weg.
 • Jongeren hebben vaak onvoldoende kennis en ervaring om seksuele situaties en motieven goed in te schatten.
 • Het is belangrijk om niet alleen rond weerbaarheid, maar ook rond verantwoordelijkheid te werken.
 • Er bestaan nog heel veel misverstanden over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Check de mythes en feiten. Nog meer info vind je in de feiten en cijfers over jongeren en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Leerdoelen voor grenzen en weerbaarheid

De belangrijkste leerdoelen gaan over attitudes en vaardigheden. Maar het blijft ook nodig om aan kennis werken. Zo willen veel jongeren weten wat de wet over seksuele meerderjarigheid zegt en welke wetten uit de strafwet en de jeugdbeschermingswet op hun situaties van toepassing zijn. En ook onder jongeren bestaan er een aantal hardnekkige mythes over seksueel misbruik.

Bij vorming over seksueel grensoverschrijdend gedrag kan je dus aan volgende doelstellingen werken. Jongeren:

 • weten wat seksueel grensoverschrijdend gedrag inhoudt en kunnen het in verschillende vormen herkennen;
 • kunnen de verschillende criteria voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in concrete situaties interpreteren;
 • stellen grenzen (weerbaarheid) en aanvaarden grenzen van anderen;
 • nemen verantwoordelijkheid voor eigen daden en gedrag;
 • hebben communicatie- en onderhandelingsvaardigheden die helpen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen;
 • kunnen ondersteunend en respectvol omgaan met leeftijdsgenoten als het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag;
 • hebben een kritische houding tegenover seksualisering door de media of jongerencultuur, en laten zich niet onder druk zetten;
 • zijn op de hoogte van de wetgeving over seksueel grensoverschrijdend gedrag en weten welke gedragingen strafbaar zijn;
 • kunnen mythes over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik benoemen;
 • kunnen informatie, hulp en ondersteuning vinden in geval van problemen of vragen over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Werkvormen over grenzen en weerbaarheid

Geschikte werkvormen om rond dit thema te werken zijn de discussie, een groepsgesprek, een stellingenspel, een getuigenis of situatie.

Materialen over grenzen en weerbaarheid

In de Leermiddelenbank van Sensoa vind je leermiddelen en vormingsmateriaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt ook bij kinderen voor. Hoe werk je met hen rond grenzen en weerbaarheid?

Bij vorming over seksueel grensoverschrijdend is het belangrijk om zowel rond weerbaarheid als verantwoordelijkheid te werken.

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!