Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Lesgeven aan kinderen over gender

De focus ligt bij dit thema vooral op attitudevorming: de vorming van een open en niet-discriminerende houding staat centraal. Daarnaast kan je ook kennis meegeven, over de verschillen tussen genderidentiteit, oriëntatie enzovoort.

Vragen van kinderen over gender

 • Als een meisje graag voetbalt, is ze dan lesbisch?
 • Zijn jongens altijd sterker dan meisjes?
 • Waarom verkleden sommige mannen zich graag als vrouw?
 • Waarom doet een man die samen is met een man vrouwendingen?

Het antwoord op deze en andere vragen van kinderen vind je in ' 100 kindervragen: liefde en seks' en in 'Is zoenen ook seks?'.

Gender in de seksuele ontwikkeling

Je kan in elke fase in de seksuele ontwikkeling van kinderen aanknopingspunten vinden. Belangrijk is dat je niet teveel verschil maakt tussen jongens en meisjes en hen bijvoorbeeld zelf hun activiteiten en speelgoed laat kiezen, los van hun geslacht.

Peuters en gender

Peuters (2-4 jaar) ontdekken dat ze jongen of meisje zijn en dat dat niet zal veranderen. Ze leren de fysieke verschillen kennen: 'Ik heb een piemeltje en jij niet'. Je kan peuters respect voor jongens en meisjes meegeven en er op wijzen dat het oké is om van elkaar te verschillen.

Je kan peuters stimuleren om een positief gevoel te hebben over hun eigen gender: het is leuk en oké om een jongen te zijn, het is leuk en oké om een meisje te zijn.

Kleuters en gender

Kleuters (4-6 jaar) weten nu dat een 'jongen' of een 'meisje' zijn in principe definitief is. Ze vullen die identiteit verder in met genderrollen. Wat doet een jongen? Wat doet een meisje? Ze spelen graag rollenspelletjes.

Kinderen en gender

Jonge kinderen (6-9 jaar) spelen liefst met seksegenoten en hebben vaak stereotiepe ideeën over elkaar. Meisjes zijn 'flauw', jongens zijn 'wild'.

Oudere kinderen (9-12 jaar) zijn gevoelig voor groepsdruk en voor stereotiepe beeldvorming in de media. Aandacht voor gelijkheid tussen jongens en meisjes vormt ook voor kinderen een belangrijk onderdeel van RSV. Je kan met oudere kinderen al werken rond kennis van seksuele oriëntatie en het verschil tussen biologische sekse en genderidentiteit.

Aandachtspunten

Je eigen houding als leraar of begeleider is bij dit thema cruciaal. Hoe genderbewust ben jij als je je klas indeelt of opdrachten geeft? Lees hoe je genderbewust kan lesgeven op Genderindeklas.be

Leerdoelen rond gender

 • kennen het verschil tussen jongens en meisjes;
 • vinden het oké om van elkaar te verschillen;
 • vinden het oké om een jongen of een meisje te zijn;
 • weten dat de overeenkomsten tussen jongens en meisjes groter zijn dan de verschillen.

Ontwikkelingsdoelen en eindtermen

kinderen

 • kunnen verschillende gezinsvormen herkennen;
 • herkennen vormen van afwijzend of waarderend reageren op het anders-zijn van mensen;
 • beseffen dat sommige mensen een andere levenswijze hebben dan zijzelf, als ze geconfronteerd worden met beelden, informatie of mensen uit een andere cultuur.
 • kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.

Werkvormen over gender

Bij kinderen kan je bijvoorbeeld werken met rollenspel. In de 'k Zag 2 Beren' tentoonstelling en bijhorende lesmap komen man-vrouw rolpatronen aan bod.

Materialen over gender

In de Leermiddelenbank vind je materialen over jongens/meisjes en rolpatronen voor het basisonderwijs.

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!