Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Lesgeven aan jongeren over gender

Hoe we denken over rolpatronen beïnvloedt onze houding tegenover homoseksualiteit en transseksualiteit. En seksualiteit in het algemeen. Werk dus aan kennis over gelijkenissen en verschillen tussen mannen en vrouwen en gebruik werkvormen om stereotiepe beeldvorming in de media te ontkrachten. 

Vragen van jongeren over gender

Deze vragen zoeken jongeren vaak op Allesoverseks.be, de jongerensite van Sensoa:

Willen mannen dat vrouwen het initiatief nemen bij seks?

Waarom komen mannen gemakkelijker klaar dan vrouwen?

Wat is een echte man of vrouw?

Is het normaal dat ik me als man toch als een vrouw gedraag?

Hoe ontstaan verschillen tussen meisjes en jongens?

Gender in de ontwikkeling van jongeren

Tijdens de puberteit krijgen de verschillen tussen de seksen een erg belangrijke betekenis. Jongeren geven vorm aan hun eigen genderrol en kennen er meer emotionele betekenis aan toe. Opvattingen over jongens- of meisjesrollen bepalen sterk de manier waarop jongeren zich gedragen op vlak van seksualiteit en relaties.

Jongeren worden beïnvloed door stereotiepe beelden van mannen en vrouwen in de media. Jongens horen volgens de gendernorm een actieve rol te spelen op seksueel vlak, voor meisjes geldt het tegenovergestelde.

Jongeren beoordelen mensen die genderroldoorbrekend gedrag vertonen over het algemeen negatief. Roldoorbrekend gedrag bij jongens wordt negatiever beoordeeld dan bij meisjes. Jongens veroordelen het ook makkelijker.

Leerdoelen

Jongeren

  • kennen het verschil tussen sekse (geslacht) en gender(rol); hebben inzicht in de manier waarop iemands genderrol, genderidentiteit of seksuele oriëntatie kan variëren;
  • hebben inzicht in de evolutie van het denken over gender;
  • hebben inzicht in de verschillen en gelijkenissen tussen jongens en meisjes op vlak van partnerkeuze, seksueel gedrag en relaties;
  • begrijpen de beleving van transgenders en van genderdiverse personen;
  • kunnen discriminatie op basis van gender herkennen en nemen een niet-discriminerende houding aan;
  • kunnen informatie, hulp en steun vinden in geval van vragen of problemen met seksuele identiteit;
  • kennen de maatschappelijke gendernormen en durven ervan los te komen;
  • denken genuanceerd over zichzelf en over anderen.

Aandachtspunten: transgenderjongeren

Transgenderjongeren verdienen specifieke aandacht. De puberteit is voor hen vaak een confronterende en moeilijke fase. Jongeren met vragen kan je verwijzen naar de transgender-info op Çavaria.be en naar deze transgender-infobrochure.

Werkvormen over gender voor jongeren

Stellingen en mythes, een groepsgesprek of discussie, een getuigenis of een verhandeling zijn uitstekende werkvormen voor jongeren. In het Weetewa-lespakket vind je interactieve werkvormen over gender met gebruik van nieuwe media.

Materialen

Bekijk alle materialen over gender in de leermiddelenbank. Achtergrondinfo over gender vind je in ' Relationele en seksuele vorming: handboek voor het secundair onderwijs' en op Genderindeblender.be.

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!