U bent hier

De beleidsmatrix voor een beleid rond seksualiteit

 

Om een overzicht te krijgen van mogelijke interventies in je organisatie kan je de beleidsmatrix gebruiken.

Wat is de beleidsmatrix?

De beleidsmatrix is een overzicht van mogelijke acties om een beleid over seksualiteit en lichamelijke integriteit vorm te geven.

De matrix is opgebouwd uit de 3 beleidsniveaus kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en reactiebeleid. Per beleidsniveau kan je invullen wat je organisatie wil verbeteren of versterken op vlak van

  • Zorg en educatie;
  • Huisregels en accommodatie;
  • Deskundigheid van begeleiders;
  • Communicatie. 

Kwaliteit

Preventie

Reactie

Zorg en educatie

Er is een basisaanbod relationele en seksuele vorming voor alle leeftijden, dat aansluit op de vragen en noden van de doelgroep.

 

Er is een systeem van toezicht dat voorkomt dat kinderen en jongeren slachtoffer worden van seksueel misbruik. Medewerkers kunnen een handelingsprotocol hanteren dat de stappen beschrijft die men kan zetten wanneer er binnen de organisatie een vermoeden, onthulling of vaststelling is van seksueel misbruik. 

Huisregels en accommodatie

De accommodatie laat toe dat cliënten voldoende privacy hebben: toiletten hebben deuren en een slot, kleedhokjes zijn afgeschermd.

 

In de omgangsregels is er aandacht voor de preventie van risicogedrag met betrekking tot seksuele en lichamelijke integriteit.  Wanneer een slachtoffer misbruik onthult, dan kan die in een veilige, aparte plek terecht.

Deskundigheid van begeleiders

Er zijn richtlijnen voor het professioneel handelen in situaties waarin seksualiteit en lichamelijke integriteit aan bod komen.

Elke medewerker die met kinderen en jongeren werkt kan op een correcte manier zijn of haar grenzen aangeven en op een positieve manier opkomen voor zijn integriteit.  

 

Medewerkers kunnen een correcte inschatting maken van de situatie en kunnen een gesprek voeren met een slachtoffer van seksueel misbruik..

Communicatie

Medewerkers vinden alle draaiboeken, bijscholingsmateriaal en documenten makkelijk terug. 

 

Het is duidelijk welke rol externen kunnen spelen en er zijn verkennende contacten geweest met hulpverlening en politie in de buurt.

 

Er is iemand aangesteld die bij incidenten kan optreden als woordvoerder.

 

Hoe kan je deze beleidsmatrix toepassen? 

De beleidsmatrix kan je organisatie ideeën geven en een keuze bieden uit verschillende manieren van werken. 

Je kan er de elementen uit selecteren die nauw aansluiten bij de cultuur van je organisatie, of die gemakkelijk in te passen zijn in de huidige werking. 

De beleidsmatrix ondersteunt je denkproces om in kaart te brengen wat er al is, waar er goede voorbeelden kunnen worden uitgebreid, of waar lacunes zitten. Zo kan de beleidsmatrix je ook helpen in het ontwikkelen van een veranderingsproces.

 

Meer over de beleidsmatrix

Kijk verder bij ‘beleidsinstrumenten’ in het Raamwerk Seksualiteit en Beleid dat bij jouw sector past. Daar vind je een overzicht van interventies volgens de beleidsmatrix.