U bent hier

Het handelingsprotocol inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag in je organisatie

 

Wat is een handelingsprotocol?

Een handelingsprotocol beschrijft de stappen die een medewerker kan zetten als er binnen je organisatie een ‘vermoeden, onthulling of vaststelling’ is van seksueel misbruik.

Waarvoor gebruik je een handelingsprotocol?

Een handelingsprotocol maakt deel uit van een transparant reactiebeleid.

Een handelingsprotocol maakt een transparante en zo gelijk mogelijke behandeling van vermoedens, onthullingen en vaststellingen mogelijk en kan het team daarbij een houvast geven.

Meisje van 10 zit op schoot volwassene

© Sensoa

 

Een meisje van 10 zit op de schoot van een volwassene. Ze klimt regelmatig bij hem op de schoot. Deze volwassene streelt haar borstjes, dat vindt ze niet leuk.

 

Wie kan het handelingsprotocol gebruiken?

Elke medewerker die signalen opvangt, een vermoeden heeft, bij wie een onthulling gebeurt of die een vaststelling doet kan het handelingsprotocol als houvast gebruiken.

Maar: geen vast scenario

In bovenstaande situatie zal je het handelingsprotocol moeten volgen.

Een handelingsprotocol is echter geen vaststaand scenario. Je zal beslissingen moeten nemen in functie van de ernst en aard van de situatie en in overleg met collega’s, verantwoordelijken en eventueel experts buiten je organisatie.

Hoe kan je het handelingsprotocol toepassen?

Vertaal het handelingsprotocol naar de specifieke context van je organisatie. En integreer het in de bestaande kaders.

In veel organisaties die met jongeren werken bestaan bijvoorbeeld al regels en procedures voor het omgaan met incidenten: een vertrouwenspersoon, de samenwerking met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, een protocol voor andere vormen van ongewenst gedrag.

Meer over het handelingsprotocol

Kijk verder bij ‘beleidsinstrumenten’ in het Raamwerk Seksualiteit en Beleid dat bij jouw sector past. Daar vind je meer informatie over het handelingsprotocol.