U bent hier

Omgangsregels rond seksualiteit in je organisatie: de checklist

 

Wat is de checklist omgangsregels ?

Seksualiteit kan in veel vormen door mensen worden beleefd en ervaren. Voor een gezonde en veilige omgeving denk je best na over de omgangsregels binnen je organisatie. Maak afspraken over hoe je met elkaar op vlak van seksualiteit wil omgaan binnen de context van de school of organisatie.

 

Waarom maak je een checklist omgangsregels?

Deze lijst kan je helpen om de huidige regels in kaart te brengen of nieuwe afspraken te maken. Gebruik de checklist om na te gaan welke onderwerpen nadere discussie en afspraken behoeven. Op basis van de discussie kan je aanpassingen doen in het schoolreglement, de kleedkamerafspraken enz. 

Meisjes 12 jaar lezen gevonden pornoboekje

© Sensoa

 

Op zeeklas hebben meisjes van 12 een pornoboekje gevonden en ze bekijken het. 

 

Wat is de checklist omgangsregels ?

Seksualiteit kan in veel vormen door mensen worden beleefd en ervaren. Voor een gezonde en veilige omgeving denk je best na over de omgangsregels binnen je organisatie. Maak afspraken over hoe je met elkaar op vlak van seksualiteit wil omgaan binnen de context van de school of organisatie.

 

Waarom maak je een checklist omgangsregels?

Deze lijst kan je helpen om de huidige regels in kaart te brengen of nieuwe afspraken te maken. Gebruik de checklist om na te gaan welke onderwerpen nadere discussie en afspraken behoeven. Op basis van de discussie kan je aanpassingen doen in het schoolreglement, de kleedkamerafspraken enz.

 

Wie is betrokken?

Kinderen, jongeren, ouders, begeleiders of opvoedingsverantwoordelijken en medewerkers van het (school)team zijn belangrijke betrokkenen.

 

Maak de omgangsregels in overleg en evalueer ze regelmatig

Afspraken over omgangsregels moeten in overleg tot stand komen, werk daar dus samen aan. Evalueer regelmatig bestaande gewoontes en gebruiken.

 

Omgangsregels gelden niet alleen in slaapsituaties

Sommige items in de omgangsregels lijken op het eerste zicht enkel voor schoolinternaten van toepassing. Toch zijn deze ‘residentiële’ aandachtspunten ook relevant voor andere situaties. Situaties waarin jongeren zich omkleden: lessen lichamelijke opvoeding bijvoorbeeld. Maar ook slaapsituaties bij meerdaagse schooluitstappen, sportklassen, jeugdkampen.