U bent hier

Het Vlaggensysteem zelf integreren in het beleid van je organisatie

Het Raamwerk Seksualiteit en Beleid

Het 'Raamwerk Seksualiteit en Beleid' helpt je om een visie en beleid uit te bouwen rond seksualiteit en lichamelijke integriteit. Of om je bestaand beleid bij te schaven.

In het Raamwerk vind je een aantal instrumenten om je beleid vorm te geven:
 

Uitgangspunten voor kwaliteit, preventie en reactie

Deze uitgangspunten helpen je om fundamentele keuzes te maken in je kwaliteits- preventie- en reactiebeleid. Ze geven richting aan je verder beleidswerk.

Meer over Uitgangspunten

 

Beleidsmatrix

De beleidsmatrix geeft je een overzicht van de verschillende werkwijzen, methodes en interventies om een beleid over lichamelijke en seksuele integriteit inhoudelijk vorm te geven.

Meer over Beleidsmatrix

 

Gedragscode

In de gedragscode verzamel je de richtlijnen voor de medewerkers van je school of organisatie. Met dit instrument maak je een concrete visie op hoe je met jongeren wil omgaan.

Meer over Gedragscode

  

Handelingsprotocol

Een handelingsprotocol beschrijft de stappen die een lid van je team kan zetten wanneer er binnen de school of organisatie een ‘vermoeden, onthulling of vaststelling’ is van seksueel misbruik.

Meer over Handelingsprotocol

 

De checklist omgangsregels

Met de checklist omgangsregels maak je afspraken over hoe je met elkaar op vlak van seksualiteit wil omgaan binnen de context van de school of organisatie.

Meer over Checklist omgangregels

 

Meer over het 'Raamwerk Seksualiteit en Beleid'