Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Relationele en seksuele vorming (RSV) in de eindtermen

JongerenMetCursus

Sinds schooljaar 2010-2011 zijn de huidige eindtermen van kracht. Je kan ze gebruiken als basis voor een curriculum over seksualiteit en relaties. Zorg er vooral voor dat RSV over de hele schoolloopbaan van leerlingen gespreid is. 

Relationele en seksuele vorming in de vakoverschrijdende eindtermen

Sinds 2010 zijn de vakoverschrijdende eindtermen of VOETen van kracht. Die ondersteunen jongeren om hun persoonlijke leven uit te bouwen en maken er kritisch-creatieve burgers van. De school kan de VOETen nastreven met meerdere vakken of projecten. Ze geven je ook de kans om maatschappelijk relevante inhouden te behandelen die minder aan bod komen in de afzonderlijke vakken. 

De VOETen bevatten een gemeenschappelijke stam en 7 contexten. De eindtermen in de stam gaan over algemene competenties: communicatievermogen of kritisch denken bijvoorbeeld. Met name mediawijsheid, respect, verantwoordelijkheid, zelfbeeld vinden rechtstreeks aansluiting bij relationele en seksuele vorming. 

De eindtermen uit de contexten gaan over bepaalde topics. Sommige daarvan kan je toepassen op relaties en seksualiteit:

  • Lichamelijke gezondheid en veiligheid (context 1)
  • Mentale gezondheid (context 2)
  • Socio-relationele ontwikkeling (context 3)
  • Politiek-juridische samenleving (context 5)
  • Socio-economische samenleving (context 6)
  • Socio-culturele samenleving (context 7)

In het handboek 'Relationele en seksuele vorming' (vanaf p. 29) vind je in detail hoe je die gemeenschappelijke stam en contexten kan toepassen op relationele en seksuele vorming. 

Examen is niet verplicht, een inspanning leveren wel

Je leerlingen hoeven geen examen af te leggen over deze eindtermen, maar je moet wel een inspanning leveren. Je kan zelf kiezen hoe je daaraan werkt: via seminaries, projectweken, terugkerende lessen, een bezinning op verplaatsing, alles kan.

Relationele en seksuele vorming in de vakgebonden eindtermen

In de vakgebonden eindtermen bevindt relationele en seksuele vorming zich voornamelijk bij het vak natuurwetenschappen (ASO, TSO, KSO) en het Project Algemene Vakken (PAV). Het gaat hier over kennis van de voortplantingsorganen, anticonceptiemethodes en seksueel overdraagbare aandoeningen. 

Relationele en seksuele vorming in de ontwikkelingsdoelen

Ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Ontwikkelingsdoelen gelden voor het kleuteronderwijs, het buitengewoon basisonderwijs en deels voor het buitengewoon secundair onderwijs.

Ontwikkelingsdoelen zijn gegroepeerd per opleidingsvorm en verder opgesplitst in een aantal domeinen en profielen per doelgroep. 

Laat relationele en seksuele vorming regelmatig terugkeren

Voor alle eindtermen en ontwikkelingsdoelen geldt: laat relationele en seksuele vorming regelmatig terugkeren. Kinderen en jongeren hebben bij het opgroeien telkens weer nieuwe vragen over deze thema's. Bekijk met de andere leraren op je school wie wat opneemt.

 

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!