Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Een beleid uitbouwen rond relationele en seksuele vorming

Een beleid inzake seksuele vorming maakt deel uit van het bredere beleid rond seksualiteit en seksuele integriteit. Het vertelt onder andere hoe je school, instelling of jeugdbeweging relationele en seksuele vorming (RSV) aanbiedt, wie welke inhouden met welke groepen behandelt. Start een werkgroep en werk samen, dan lukt het beter om samenhang en continuïteit te creëren. 

Vertrek vanuit een positieve visie op seksualiteit en relaties

Vertrek vanuit een positieve visie op seksualiteit en relaties. Gebruik het Raamwerk Seksualiteit en Beleid van je sector om je visie en uitgangspunten te formuleren. Daar vind je denkkaders, zoals kinderrechten, die relevant zijn voor de thema’s lichamelijke en seksuele integriteit. 

Zorg voor horizontale integratie

In instellingen en jeugdbewegingen zal dit iets moeilijker zijn, maar in scholen kan je ervoor zorgen dat verschillende aspecten van seksuele vorming in verschillende vakken aan bod komen. Horizontale integratie dus.

Beperk seksuele vorming niet tot de lessen biologie, godsdienst of zedenleer. Ook in vakken als maatschappelijke vorming, project algemene vakken, geschiedenis, ja zelfs economie (statistieken!) of wiskunde (kansberekening!) kan je werken rond seksualiteit en relaties. 

Start een 'RSV'-werkgroep in je school of organisatie

Start een RSV-werkgroep, waarin vertegenwoordigers uit verschillende graden of (leef)groepen zitten. Deze werkgroep stelt een RSV-programma op school-, instellings-of afdelingsniveau samen, zorgt ervoor dat dit effectief uitgevoerd wordt, biedt ondersteuning en houdt contact met externe partners.

Een 'RSV-werkgroep' op je school in 6 stappen

Kriebelt het om aan relationele en seksuele vorming te beginnen op je school? Ben je op zoek naar de juiste aanpak? Volg deze 6 stappen

1. Overtuig je collega's

Bevraag bij je leerlingen met welke vragen over relaties en seks ze zitten. Dit kan je doen met een enquête of door een vragendoos in de klas te zetten, waar ze anoniem hun vragen in kunnen steken. Presenteer de resultaten aan je collega's om ook hen mee te krijgen in je verhaal.

Lees meer over seksuele ontwikkeling

Lees meer over de voordelen van relationele en seksuele vorming

2. Schrijf samen een visietekst

Wat wil je bereiken met relationele en seksuele vorming (RSV)? Waarom? Op welke noden speel je in? Wie moet er allemaal betrokken worden bij de RSV op school? Bespreek waar je naartoe wil, maar spreek nog geen taken af.

Bekijk zeker eens de Vlaamse visie op RSV

3. Verdeel de leerstof over de verschillende jaren

Zorg voor een mooie opbouwende leerlijn. Jongeren leren pas wanneer een thema op verschillende leeftijden wordt aangeboden. Bespreek wat er in welk jaar aan bod moet komen. Soms is herhaling nodig, maar zorg voor voldoende uitdaging.

Gebruik de vakoverschrijdende eindtermen als leidraad

Gebruik de thema's voor seksuele vorming

4. Verdeel de taken

Spreek af wie welke leerstof behandelt in welke les. Niet elke leraar voelt zich even comfortabel om hierover les te geven. Dat is oké. Om een lerarentekort op te vangen of om de eerste koudwatervrees wat te verminderen zijn er heel wat ondersteuningsmaatregelen mogelijk (nascholing, co-teaching, externe vormingswerker).

Bekijk het opleidingsaanbod van Sensoa en andere organisaties

5. Geef de lessen

Zoek vooraf enkele lestips en lesmaterialen op. Haal eruit wat je helpt en in jouw klassen zou kunnen werken. Twijfel je over iets? Bespreek het met je collega's.  

6. Evalueer en stuur bij

Hoe waren de reacties van de leerlingen? Wat vond je moeilijk, wat viel beter mee dan verwacht? Hoe kan je het de volgende keer beter aanpakken? Welke ondersteuningsmaatregelen kunnen hierbij helpen? Je vorming zal nog heel wat vragen opwekken. Overweeg om je RSV-beleid te kaderen in een breder beleid rond relaties en seksualiteit.

Lees hoe je een beleid rond seksualiteit kan kaderen in een breder beleid rond relaties en seksualiteit


Wil je dit stappenplan delen met collega's? Hang het op in de leraarskamer!

Download stappenplan 'Hoe start je een beleid rond seksuele vorming in jouw school (PDF - 301kB) 

beleid uitbouwen rond relationele en seksuele vorming

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!