Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Doelstellingen van relationele en seksuele vorming

Drie meisjes ondersteboven in park

Relationele en seksuele vorming vertrekt van een positieve en brede invulling van seksualiteit. Volgens Sensoa moet relationele en seksuele vorming (RSV) 3 hoofddoelstellingen nastreven.

Verantwoordelijke en liefhebbende partners

Als we willen dat kinderen en jongeren opgroeien tot verantwoordelijke en liefhebbende partners, dan moet seksuele vorming volgens Sensoa deze 3 hoofddoelstellingen nastreven:

 • Jongeren zijn begeleid in hun seksuele ontwikkeling.
 • Jongeren ontwikkelen attitudes, waarden en normen.
 • Jongeren vermijden risicogedrag.

Een vorming over seks en relaties besteedt bij voorkeur aandacht aan alle 3 de doelstellingen.

Doelstelling 1: Jongeren zijn begeleid in hun seksuele ontwikkeling

Jongeren weten zich gesteund in hun seksuele ontwikkeling. Dat vraagt aandacht voor de ontwikkeling en steun bij de keuzes die kinderen en jongeren moeten maken. Daarbij moet speciale aandacht uitgaan naar:

 • genderidentiteit en -rol
 • seksuele oriëntatie
 • positieve lichamelijkheid en seksueel functioneren
 • intimiteit en relatievaardigheid

Vroegrijpe en laatbloeiende jongeren hebben hierbij begeleiding nodig op hun maat.

Doelstelling 2: Jongeren ontwikkelen attitudes, waarden en normen

Seksuele vorming wil dat jongeren attitudes, waarden en normen ontwikkelen. Dat betekent dat we kinderen en jongeren in staat moeten stellen om zich te ontwikkelen tot mensen wier seksuele en relationele leven gebaseerd is op wederzijdse toestemming, gelijkwaardigheid, rechten en autonomie. We willen dus dat kinderen en jongeren:

 • de gelijkwaardigheid tussen de seksen respecteren;
 • seksuele voorkeur, oriëntatie, genderrol- of identiteit, relatie- of samenlevingsvorm aanvaarden;
 • de diversiteit in seksuele en relationele keuzes erkennen en tolereren;
 • de privacy respecteren, ook bij de omgang met nieuwe media;
 • solidair zijn met anderen.

Doelstelling 3: Jongeren vermijden risicogedrag

Jongeren moeten in staat zijn om risicogedrag te vermijden. RSV moet kinderen en jongeren in staat stellen om risico's als ongeplande zwangerschap, hiv en andere soa's, ongewenste seks en seksueel misbruik te voorkomen. Het is daarom van belang dat ze:

 • een positief zelfbeeld en eigenwaarde opbouwen;
 • verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf en voor anderen;
 • beseffen dat jongens en meisjes liefde, seks, relaties en andere aspecten soms benaderen vanuit een ander perspectief;
 • beseffen dat de specifieke relationele context invloed heeft op veilig vrijen;
 • gelijkwaardige relaties nastreven;
 • op een constructieve manier kunnen overleggen met de partner over intieme onderwerpen;
 • vaardigheden en zelfvertrouwen in seksuele situaties opbouwen;
 • weten wat er kan mislopen en wat ze in die gevallen moeten doen.

Draagvlak in Vlaanderen en wereldwijd

Over deze doelstellingen bestaat een ruime consensus in Vlaanderen. Deze doelstellingen sluiten ook aan op die van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!