Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

De inhoud van relationele en seksuele vorming bepalen met KAVES

LesgevenmetTussendeLakens(Sensoa)Bron: Sensoa

Leren over seksualiteit en relaties gaat over de hele persoonlijkheid. Dat geldt voor alle thema's. Als leraar of jongerenbegeleider wil je naast kennis overbrengen ook

  • attitudes vormen;
  • vaardigheden aanleren;
  • leren omgaan met emoties;
  • meegeven waar kinderen en jongeren steun kunnen vinden. 

Het KAVES-model

Het KAVES-model helpt je om de doelstellingen, de inhoud en de werkvormen van je les of programma op elkaar af te stemmen:

Kennis: Alles wat te maken heeft met kennisverwerving

Attitudes: Opvattingen, overtuigingen, meningen, standpunten en visies

Vaardigheden: Communicatievaardigheden, of een methode, handigheid, techniek kunnen toepassen

Emoties: Gevoelens, emoties of emotionele ervaringen

Steun: Alle bronnen, mensen, procedures enz. die je kunnen helpen in een situatie

Lesgeven over soa's met het KAVES-model

Als je bijvoorbeeld in je programma of les het onderwerp 'soa's' opneemt, dan kan je KAVES gebruiken om het onderwerp vanuit alle invalshoeken te benaderen. 

  • Kennis: meegeven dat 1 op de 20 jongeren een soa heeft;
  • Attitudes: discussiëren over het imago van condooms;
  • Vaardigheiden: aanleren hoe je een condoom gebruikt;
  • Emoties: aandacht hebben voor de gêne rond dit alles;
  • Steun: meegeven waar je je kan laten testen.

Je werkvormen afstemmen op KAVES

Bij elke invalshoek horen andere werkvormen:

Kennis

Kwis, lezing, bezoek, opzoekwerk, groepswerk, interview, leeswerk, invuloefening en sorteeroefening

Attitudes

Checklist, stelllingen, mythes, groepswerk, discussie, getuigenis, verhandeling en bevraging

Vaardigheden

Modeling, rollenspel, oefening, opdracht, toneel, scenario's en doe-opdrachten

Emoties

Groepsgesprek, klasgesprek, interview, individueel werk, associatieve technieken, verhaal of getuigenis, lichaamswerk

Steun

Positieve feedback, contacten en hulp, bronnen, planning, herkaderen, evalueren

Van lesniveau tot beleidsniveau

Je kan het KAVES-model dus gebruiken om je lessen voor te bereiden of om materialen en werkvormen te selecteren.

Maar je kan dit KAVES-model ook gebruiken op een beleidsniveau, bijvoorbeeld om na te denken over de competenties die je als professional nodig hebt om relationele en seksuele vorming te geven.

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!