Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Tips voor groepsgesprekken over relaties en seksualiteit

Hoe leid je een groepsgesprek over relaties en seksualiteit? Deze tips helpen je op weg. Bouw verder op de voorkennis van je groep, laat iedereen aan bod komen en vat achteraf samen. Je kan al deze tips gebruiken bij de Grabbeldoos van Sensoa, maar ook bij andere materialen voor seksuele voorlichting.

1. Peil naar de voorkennis van je groep

Wat weten de jongeren al? Met deze vragen kan je peilen naar hun ervaring met het onderwerp

 • Heeft iemand hier al eens van gehoord?
 • Heeft iemand dit al eens gezien? 
 • Weet iemand hier iets over?
 • Als je deze tips gebruikt bij de Grabbeldoos: 'Waarom zou dit onderwerp in de Grabbeldoos zitten?’ 

2. Laat zoveel mogelijk jongeren aan bod komen

Nodig jongeren actief uit om deel te nemen aan het gesprek. Stel vragen zoals

 • ‘Denkt iemand hier anders over?’ 
 • ‘Weet iemand hier nog iets meer over?’ 

Kijk ook expliciet rond in de groep en zoek oogcontact. Daag uit, maar verplicht niemand tot antwoorden.

3. Stel verdiepende vragen 

Stel vragen die de meningen concreet maken: 

 • Stel dat iemand wil weten hoe hij of zij een goed lief kan zijn, hoe kan je uitleggen wat je bedoelt? 
 • Hoe komt dat volgens jullie? 
 • Kan iemand tonen hoe dat precies zit? 
 • Kan iemand een voorbeeld geven van een dergelijke situatie? 

Vraag of iemand een andere mening heeft. Vraag die jongere om eventueel toe te lichten.

4. Daag veronderstellingen uit

Zorg voor nuance. Vraag of een mening verschilt wanneer het gaat om een jongen of een meisje, online/offline situatie, iemand die je een week of een maand kent, enz. 

Of draai de situatie die ze zich voorstellen om: ‘Een lief dat altijd lief is, is fijn, maar kan iemand ook té lief zijn?’

Gebruik casussen zoals hieronder (Zara en Ellie, Marthe en Manu) zodat de groep zich in een situatie kan inleven.

Casus Zara en Ellie
Zara en Ellie willen graag een lief met een auto zodat ze makkelijk van en naar feestjes kunnen gaan. Als jongens vanuit auto’s naar hen fluiten, proberen ze een praatje te slaan. Ze slaan nooit een lift af. Wie weet welk avontuur ze tegemoet gaan.
Casus Marthe en Manu
Marthe krijgt een vriendschapsverzoek op Instagram van Manu, een populaire jongen van school. Leuk. Misschien heeft hij een oogje op haar? Ze accepteert het verzoek. Sindsdien krijgt ze heel veel berichtjes. Op een keer ook een vraag om een naaktfoto te sturen.

4. Vat de belangrijkste zaken samen

Wat waren de belangrijkste zaken die aan bod kwamen? Vat die nog even samen. 

Corrigeer foute informatie die jongeren vertellen en vul aan. 

Meer informatie over relaties en seks vind je op Allesoverseks.be. Op Zanzu.be vind je eenvoudige informatie over seksuele gezondheid in 14 talen. 

5. Gebruik gepaste groepsmethodieken

Er bestaan heel wat methodieken om praten over seksualiteit in groepen makkelijker te maken. 

Gebruik bijvoorbeeld eens dit stellingenspel over 'eigenschappen':

De leerlingen plaatsen zich in de ruimte naargelang hoe belangrijk een eigenschap is voor hen. Links in de ruimte staat voor 'heel belangrijk', midden voor 'neutraal', rechts voor 'weinig belangrijk'. Jij vraagt naar argumenten van elke kant van de ruimte. Wie door de argumenten van mening verandert, mag op elk moment van plaats veranderen.

Ben je op zoek naar andere methodieken? 

Zoek materiaal in de Sensoa Leermiddelenbank

Zorg voor veiligheid in je groep met PICKASOLL

6. Denk na over welke informatie je deelt

Jongeren stellen soms vragen over jouw persoon. Wanneer jij voor de eerste keer seks had bijvoorbeeld. Je hoeft geen persoonlijke informatie te geven als je je daar niet comfortabel bij voelt. Zoek vooral de vraag achter de vraag. Wellicht wil deze jongere weten wat een geschikte leeftijd is om de eerste keer seks te hebben. Stel de vraag dus terug, maar verpakt. ‘Ah, dat is een goede vraag, wat zou een goede leeftijd zijn volgens jullie?'

Geef eerst feitelijke informatie over het onderwerp. Hou het verhaal van jouw persoonlijke ervaring kort. Als je iets deelt, deel dan iets waar jongeren kracht uit halen. Hoe jij omgaat met je holebi zijn, bijvoorbeeld. 

Als je je mening geeft over controversiële onderwerpen, doe dat dan alleen uit eigen naam. 

7. Behandel de anonieme vragen met zorg

Denk op voorhand na over hoe je anonieme vragen zal behandelen. Als je vragen voorleest, dan wordt het minder anoniem. Dat kan jongeren in een onveilige situatie brengen. Om dat te vermijden, kan je de vragen vooraf doornemen en in een methodiek verpakken. 

 • Bekijk elke vraag op voorhand grondig: wat wordt er eigenlijk gevraagd? 
 • Erken de vraag: gebruik zinnen als ‘Dat is een goeie vraag.’ ‘Hier zijn veel mensen nieuwgierig naar’. 
 • Laat de vraag eerst door de groep beantwoorden: jouw rol is vooral om kennis uit de groep te laten komen en foute informatie te corrigeren of aan te vullen.
 • Geef volledige, directe en heldere antwoorden. Wees specifiek. 
 • Vermijd overbodige informatie en moeilijke taal.
 • Neem elke vraag ernstig: zelfs als je denkt dat er een grap wordt gemaakt, tenzij het duidelijk onrespectvol is.
 • Indien niet alle vragen aan bod kwamen, overloop snel de vragen en beantwoordt kort de vragen die dringend lijken.

10 gouden tips voor professionals die met jongeren over seksualiteit willen praten.

PICKASOLL vat de belangrijkste afspraken samen om op een veilige manier seksuele vorming te geven.

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!