Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Praten over seks als professional: 10 gouden tips

Vrouw in gesprek met meisjes

Om met kinderen en jongeren over relaties en seks te praten hoef je inhoudelijk geen expert zijn, maar een goede begeleidershouding is wel essentieel. Aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, openheid, goed kunnen luisteren en weten waarover je spreekt zijn de belangrijkste kenmerken van een goede begeleidershouding.

10 gouden tips voor relationele en seksuele vorming

 1. Zorg voor een veilige omgeving en maak vooraf enkele afspraken. Dat de jongeren luisteren naar elkaar, beleefd reageren en elkaars privacy respecteren is cruciaal voor het welslagen van de vorming.
 2. Houd er rekening mee dat niet alle jongeren hun persoonlijke ervaringen en gevoelens met de rest willen of kunnen delen. Respecteer dit.
 3. Maak jezelf een taal eigen om over seks en relaties te praten. Zo zal je je comfortabeler voelen en kan je rustiger iets bespreken, toelichten ...
 4. Bespreek taalgebruik over seksualiteit en installeer een ‘standaardtaal’ die je in de sessies gebruikt.
 5. Ga in gesprek met de groep maar laat persoonlijke ervaringen, voorbeelden en meningen zoveel mogelijk achterwege. Jongeren hebben daar weinig boodschap aan. Als je toch je mening geeft, doe dat dan uit eigen naam.
 6. Let op met onderwerpen waarmee je weinig ervaring of feeling hebt. Een goede voorbereiding is dus een must. Jongeren merken het snel als je je niet thuisvoelt in een onderwerp en haken dan af.
 7. Maak gebruik van de groep, want jongeren leren meer van elkaar dan van een begeleider. Gebruik veel verschillende (interactieve) werkvormen en groeperingswijzen.
 8. Werk met cases die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Gebruik geen cases uit de eigen leefwereld.
 9. Ga niet in discussie met de groep, maar daag uit tot een onderlinge discussie en gesprek. Jij begeleidt het gesprek, maar je neemt niet deel.
 10. Gebruik humor!

Wat jongeren willen

Uit een bevraging bij jongeren en leraars blijkt dat begeleiders van relationele en seksuele vorming zeker over volgende 5 competenties moeten beschikken. Goede begeleiders:

 • kunnen een positieve en veilige atmosfeer in de groep creëren.
 • kunnen het thema openlijk en humoristisch behandelen en met oog voor correct taalgebruik.
 • hebben seksuele ervaring, kunnen omgaan met persoonlijke vragen en daarbij grenzen stellen.
 • zijn goed geïnformeerd over seksuele ontwikkeling, lichaam, seks, veilig vrijen, diversiteit en de leefwereld van jongeren.
 • kunnen zich inleven in wat leeft bij jongeren, hebben goed contact met de jongeren en staan niet boven maar tussen hen.

Hoe spreek je met jongeren over relaties en seksualiteit? Deze tips helpen je om een groepsgesprek te begeleiden.

PICKASOLL vat de belangrijkste afspraken samen om op een veilige manier seksuele vorming te geven.

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!