Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Relationele en seksuele vorming aan kleuters

Kleuter op 2 Beren TentoonstellingSensoa

Relationele en seksuele vorming aan kleuters (3-6 jaar) lijkt minder evident. Toch zetten jonge kinderen stappen in hun seksuele ontwikkeling. Hun vragen gaan vooral over zwangerschap en geboorte en over verschillen jongens/meisjes. Ga in op hun concrete vragen en luister naar hun ervaringen. Zo kan je heel wat ondersteuning bieden bij hun seksuele ontwikkeling.

Maatwerk

In goede relationele en seksuele vorming wordt de inhoud aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Kleuters hebben vooral vragen over geboorte en zwangerschap, over hoe hun lichaam eruitziet, verschillen tussen meisjes en jongens, vriendschap en relatievormen. Pas ook de werkwijze aan: bij kleuters kan je gebruik maken van verhalen en tekeningen.

Materiaal en methodieken

Om relationele en seksuele vorming voor kleuters uit te werken zijn er verschillende materialen voorhanden. Er zijn lespakketten, spelmaterialen, en beeldmateriaal zoals prentenboeken. Je kan ook de 'k Zag 2 Beren Tentoonstelling bezoeken. Hou bij de selectie van de materialen rekening met de thema's en doelstellingen die je aan bod wil laten komen. De Leermiddelenbank van Sensoa bevat hiervoor een aangepaste selectie materialen.

Aandachtspunten

  • Kleuters worden vaak geconfronteerd met informatie en/of beelden over seksualiteit in de media. Maak gebruik van concrete aanleidingen voor de start van een gesprek of vorming.
  • Vertrek zoveel mogelijk van de vragen en ervaringen van de kleuters. Zo raken ze meer betrokken en zorg je ervoor dat de vorming op hun maat verloopt.

Gerelateerde pagina's

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!