Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Doelgroepen seksuele vorming

Lerares in de klas

Relationele en seksuele vorming is er voor alle kinderen en jongeren. Uit diverse richtlijnen komt duidelijk naar voor dat alle kinderen en jongeren recht hebben op een aangepaste vorming. Voor leraars en begeleiders een uitdaging, omdat de doelgroep waarmee ze mee werken een specifiek kenmerk heeft of een bepaalde aanpak vraagt. 

Kleuters

Kleuters zetten de eerste stappen in hun seksuele ontwikkeling. Ga in op hun concrete vragen en luister naar hun ervaringen. 

Kinderen

De kindertijd is een ideale periode voor relationele en seksuele vorming. De focus ligt vooral op begeleiding en ondersteuning bij de seksuele ontwikkeling. Kinderen (6-12 jaar) hebben vooral vragen over verliefdheid, lichaam, puberteit en grenzen. 

Jongeren

Jongeren maken hun puberteit mee en zetten heel concrete stappen in hun seksuele ontwikkeling. Ze hebben nood aan vorming over hun eigen lichaam, verliefdheid, de omgang met elkaar of een partner, seksualiteit, oriëntatie.

Jongeren met een beperking

Jongeren met een beperking hebben dezelfde verlangens en dezelfde seksuele en reproductieve rechten als andere jongeren. Maar de groep is heel divers en hun noden en behoeften kunnen heel uiteenlopend zijn. Dit vraagt dus om een aanpak op maat.

Cultureel gemengde groepen

Relationele en seksuele vorming geven aan jongeren uit verschillende culturen vraagt niet om een andere aanpak. Hou er bij relationele en seksuele vorming wél rekening mee dat je werkt met jongeren met verschillende socioculturele achtergronden en dat elke cultuur 'anders' naar seksualiteit en relaties kijkt. 

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!