Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Relationele en seksuele vorming in de klasFoto: Flip Franssen

Anticonceptie in de biologieles

Serge Piette, leraar biologie Atheneum Voskenslaan Gent

Leerlingen reageren altijd met veel interesse, heel normaal eigenlijk

Ik ben leraar biologie in 2e graad ASO en TSO op het Atheneum Voskenslaan (Gent). Mijn lessen vormen een deel van de relationele en seksuele vorming (RSV) die de leerlingen op school krijgen. Er zijn gezondheidsdagen en de collega's van andere vakken en graden besteden ook aandacht aan dit thema.

Herhaling in de 2e graad is nodig

In mijn vak is de aandacht voor RSV minder uitgebreid dan vroeger. Dat komt door wijzigingen in het leerplan. Vroeger kwamen het lichaam, de geslachtsorganen, de voortplanting, het hormonaal stelsel en de anticonceptiemiddelen aan bod. Nu wordt dat meer opgenomen in de 1ste graad. Op zich is dat goed, maar ik merk dat het thema anticonceptie in de 2de graad beter aansluit bij hun leefwereld en dat herhaling of verdieping nodig is. Het handboek dat we gebruiken is BIOgenie GO! (De Boeck). Dat bevat weinig lesmateriaal over RSV. Ik vul dus aan met eigen materiaal. Zeker bij de wetenschappelijke richtingen benut ik het extra lesuur wetenschappelijk werk om diepgaander te werken.

Digitale bronnen en zelfstandig werk

Afhankelijk van de sterkte van de klas geef ik de lessen een beetje anders. De nadruk ligt vooral op kennisverwerving: over de menstruatiecyclus en over anticonceptiemiddelen. Ik combineer doceren en zelfstandig werk van de leerlingen. Alle info en opdrachten worden via Smartschool bijgehouden. Om de lessen en opdrachten aanschouwelijk te maken gebruik ik veel beeldmateriaal en de anticonceptiekoffer van Sensoa

Samen opzoeken werkt goed

Leerlingen reageren positief op de lessen, ze vinden die interessant. De leerlingen reageren eigenlijk heel volwassen, vroeger was er wel meer gegiechel. Ze stellen veel vragen over het onderwerp, zowel over de werking van het lichaam als over anticonceptiemiddelen. Samen (op)zoeken naar antwoorden werkt heel goed. Vaak geven leerlingen ook voorbeelden uit hun eigen leven of omgeving. Zo heb ik meermaals meegemaakt dat er een persoonlijk verhaal bovenkomt. Dat is vaker na de les: leerlingen spreken mij persoonlijk aan om iets uit hun eigen situatie duidelijk te krijgen.

Dialoog organiseren

Als leraar probeer ik rustig en neutraal op vragen te reageren. Ik stimuleer altijd de dialoog onder de leerlingen. Als leerlingen mijn mening vragen geef ik die wel. Over mijn privéleven krijg ik weinig vragen. Dat komt omdat ik niet de gewoonte heb om daarover te praten, mijn leerlingen weten dat.

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!

Dit praktijkverhaal gaat over

Lees ook deze praktijkverhalen

Robrecht en Mingtje namen de klas over tijdens de Week van de Lentekriebels 2017

Robrecht (17) en Mingtje (16) zijn scholieren aan het Atheneum Gentbrugge en KA Voskenslaan in Gent. Ze deden mee aan een 'klaskaping'.

Het is pas ongemakkelijk als je het zelf ongemakkelijk maakt.Lees verder

Imke Melis zet een peer teaching project op over relaties en seksualiteit

Imke Melis is leraar PAV in het 6e jaar van het Stedelijk Lyceum Olympiade in Antwerpen, vroeger Sito 5

Ze willen hun kennis uitbreiden, ook over gevoelige onderwerpenLees verder