Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Procedures uitwerken rond seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag – Trajectbegeleiding

Elke plek waar jongeren samen leven, leren of spelen heeft een beleid rond seksualiteit nodig. Want wat laat je wel en niet toe tussen de jongeren onderling, en tussen de jongeren en hun begeleiders? Hoe reageer je als iemand die regels overtreedt? En hoe creëer je ruimte voor seksuele beleving?

Programma

 • Stap 1: Visieontwikkeling: je maakt kennis met kaders en instrumenten voor visieontwikkeling en formuleert uitgangspunten voor een algemeen kwaliteitsbeleid, een preventiebeleid en een reactiebeleid.
 • Stap 2: Beleidsontwikkeling: je leert je visie te vertalen in 4 beleidsdomeinen: educatie, accommodatie, opleiding en communicatie. 
 • Stap 3: Proces en planning: je leert de verdere stappen in het beleidsontwikkelingsproces kennen en inplannen.

Maatwerk

 • Setting: we passen het programma aan aan de setting waarin de deelnemers werken. Onderwijs: kleuter, basis, secundair, buitengewoon, Jeugdwerk, Integrale Jeugdhulp, Buitenschoolse kinderopvang enz. 
 • Supervisie: na afloop van deze trajectbegeleiding heb je zelf een beleidsplan voor je organisatie uitgewerkt. Maar je kan tijdens of na de verfijning nog feedback en advies vragen.

Verloop

Het verloop van dit traject kan je zelf kiezen. Het traject kan lopen over een half of een volledig jaar, of zoals jouw organisatie verkiest. 

Na deze begeleiding

 • ken je de uitgangspunten en verantwoording die de basis vormen van een visie op organisatieniveau;
 • kan je aangeven wat er voor de kwaliteit van leven, preventie van risico’s en reactie bij incidenten belangrijk is voor je organisatie;
 • weet je hoe je de huidige beleidsrealiteit in kaart kan brengen en hoe je beleidsvoorstellen uitwerkt;
 • kan je bruikbare beleidsinstrumenten gericht aanwenden;
 • heb je zicht op de situaties die een antwoord vanuit een beleid vragen;
 • kan je een proces rond visieontwikkeling op gang brengen;
 • heb je alle kennis in handen om een uitgeschreven visie en uitgeschreven beleidsinstrumenten op kwaliteit, preventie en reactieniveau te maken. Zo maak je omgangsregels, een communicatiestrategie, een handelingsprotocol bij een incident, enz.
Doelgroep
Betrokkenen bij de beleidsontwikkeling rond seksualiteit in (residentiële) voorzieningen voor jongeren, betrokkenen bij beleidsontwikkeling in scholen
Aantal dagdelen
3 tot 4. Een langer traject met bijvoorbeeld casusbesprekingen is ook mogelijk.
Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 20
Contactpersoon
Sabrina Dom
Prijs
375 euro per dagdeel, per lesgever
Benodigdheden
 • ruim lokaal
 • PC of laptop
 • internetverbinding
 • beamer
 • bord of whiteboard

Aanvragen

Neem contact op met Sensoa Vorming of via aanvraagformulier

Lees ook deze praktijkverhalen

Konekt gebruikt het Vlaggensysteem bij jongeren met een beperking

Cathy De Feyter geeft training aan professionals over het Vlaggensysteem.

Je krijgt als team meer aandacht voor seksueel gedrag dat wél oké isLees verder