Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Relationele en seksuele vorming in de lerarenopleiding

Samenvatting

Zowel jongeren, ouders als leraren vinden dat relationele en seksuele vorming belangrijk is. En zowel jongeren als volwassenen delen de school daarin een belangrijke rol toe. Maar met kinderen en jongeren praten over relaties en seksualiteit is niet altijd makkelijk, hoe belangrijk we het ook vinden. 

Dit dossier geeft lectoren informatie en tips om het thema relationele en seksuele vorming aan bod te laten komen in de opleiding. 

Voor wie is dit dossier?

Dit dossier is vooral bedoeld voor de lerarenopleiders die studenten opleiden om in het secundair onderwijs aan de slag te gaan. Dit dossier wil toekomstige leraren en hun lectoren ondersteunen om dat aspect van de opvoeding van jongeren meer op te nemen. 

Waarom relationele en seksuele vorming bespreken in de lerarenopleiding? 

Op dit moment is er geen beleid om relationele en seksuele vorming (RSV) als topic in de lerarenopleiding op te nemen. Initiatieven komen van individuele lectoren. Relationele en seksuele vorming komt dus ongelijk bod komt in de opleiding van leraren. Bevragingen en onderzoeken bevestigen dat (Ooms, 2011). 

Studenten zelf geven te kennen dat ze meer informatie willen over kwaliteitsvolle seksuele vorming en hun vaardigheden willen oefenen. Ze willen weten hoe je werkt aan een veilig klasklimaat en hoe je omgaat met seksueel gedrag van leerlingen op school. Dat horen we tijdens vormingen, bezoeken van studenten lerarenopleiding aan de Leermiddelenbank en feedback via sociale media. 

Dit dossier geeft antwoord op deze vragen: 

Waarom seksuele vorming bespreken in de lerarenopleiding? 

Welke basiscompetenties spreken we aan bij seksuele vorming?

Wat is er nodig om relationele en seksuele vorming goed te geven? Tips.

Welke bronnen kan je gebruiken binnen de lerarenopleiding? 

Welke materialen kan je als voorbeeld gebruiken?