Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

De normatieve lijst is aangepast

23/05/2017 - 12:33
SensoaVlaggensysteemGebarenBron: Sensoa

De 'Normatieve lijst' van het Sensoa Vlaggensysteem kreeg een paar kleine updates. Ze is beter leesbaar en duidelijker. 

Wat is de normatieve lijst?

De normatieve lijst is een uitgebreide lijst van seksuele situaties, ingedeeld per leeftijd. Per situatie lees je hoe je daar best op reageert. Ze is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur over de seksuele ontwikkeling van jongeren. Deze lijst maakt deel uit van het Sensoa Vlaggensysteem. 

Wat is er veranderd? 

  • Inhoudelijk hebben we het ‘pas-op’ en ‘signaal van seksueel misbruik’ vervangen door één symbool; een groen uitroepteken ‘!’.
  • We hebben ook een paar nieuwe gedragingen en emoties aangeduid met dit uitroepteken.

! wijst op extra zorg 

  • Een ! wijst op een situatie die extra zorg vraagt wanneer je een bepaald gedrag of emotionele uiting inschat en erop reageert
  • Het gedrag kan een signaal zijn van seksueel misbruik.
  • Of er kan sprake zijn van andere omstandigheden die zorgwekkend kunnen zijn en die negatieve emoties zoals angst of schaamte kunnen oproepen. 

! vraagt om extra aandachtig te zijn

We hebben voor deze aanduiding gekozen omdat de gedragingen of emotionele uitingen wel een signaal kunnen zijn van een onderliggende problematiek. Maar of er een probleem is, en wat het probleem dan is, kan verschillen per kind. Het ! moedigt je dus aan om extra aandachtig te zijn.

Makkelijker leesbaar

We maakten de lijst ook overzichtelijker. Je vindt de leeftijdscategorie nu bovenaan elke pagina. 

Bekijk de nieuwe normatieve lijst.

Lees meer over Sensoa Vlaggensysteem