Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Een beleid uitwerken rond seksueel gedrag

Vrouw met gele kaft

Alle organisaties die bezig zijn met zorg, opvang, opvoeding of begeleiding van mensen hebben een beleid nodig rond lichamelijke en seksuele integriteit. Zo'n beleid bestaat onder andere uit een visie, doelstellingen per beleidsdomein, een planning en een aantal uitgewerkte procedures. Een beleid inzake relationele en seksuele vorming maakt er deel van uit.

Waarom is een beleid belangrijk? 

Een beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit ontwikkelen is belangrijk. Waarom? Kinderen en jongeren hebben recht op bescherming van hun lichamelijke en seksuele integriteit én op een gezonde en normale seksuele ontwikkeling. Maar veel begeleiders zijn niet zo vertrouwd met het thema seksualiteit in hun professionele omgeving. Bovendien werd er in het verleden meestal geen aandacht aan besteed, waardoor er veel onduidelijkheid bestond. Een beleid kan zorgen voor een gedeelde visie en veiligheid voor alle betrokkenen.

Visie op seksualiteit

Een beleid rond seksualiteit en lichamelijke integriteit begint met een visie op seksualiteit. Die visie moet richting geven aan de verbetering van de zorg en veiligheid in je organisatie, van de professionaliteit van de medewerkers en van de communicatie met alle betrokkenen over de verwachtingen en keuzes. Zo'n visie is noodzakelijk, want zonder ontbreekt het vaak aan eensgezindheid en beperken initiatieven zich tot geïsoleerde acties. 

Kwaliteit, preventie en reactie

De visie moet uiteindelijk resulteren in een aantal uitgangspunten voor de 3 beleidsniveaus: het kwaliteitsbeleid, het preventiebeleid en het reactiebeleid.

  • Het kwaliteitsbeleid biedt een kader voor seksualiteit en lichamelijke integriteit binnen je organisatie.
  • Een preventiebeleid gaat dieper in op het vermijden van risico's.
  • Een reactiebeleid bepaalt hoe je met een incident omgaat. 

Beleidsdoelstellingen

Zodra er uitgangspunten zijn voor de 3 beleidsniveaus kan je die vertalen naar concrete beleidsdoelstellingen voor de verschillende beleidsdomeinen. De beleidsdomeinen zijn 'zorg en educatie', 'huisregels en accommodatie', 'deskundigheidsbevordering en screening van begeleiders' en 'communicatie'. 

Procedures uitwerken

De volgende stap is de implementatie van het ontwikkelde beleid. Daarvoor moet je onder andere bestaande afspraken, gewoontes en gebruiken kritisch evalueren. Stel ook voorstellen voor verbetering en een planning op en werk een aantal procedures uit. Denk aan een gedragscode, een handelingsplan dat bij incidenten in werking treedt en zo verder.  

Raamwerk voor sectoren

Deze pagina's bieden je al flink wat tips en aandachtspunten voor de ontwikkeling van een beleid rond seksualiteit. Maar als je echt aan de slag wil, raden we je aan om het ‘Raamwerk Seksualiteit en Beleid’ te downloaden. Sensoa en Child Focus ontwikkelden 5 versies van het Raamwerk, respectievelijk voor

Dat gebeurde in opdracht van de Vlaamse overheid en in samenwerking met deze sectoren. Het Raamwerk Seksualiteit en Beleid begeleidt je stap voor stap bij de ontwikkeling van een beleid rond seksualiteit en lichamelijke integriteit. Sensoa kan je ook ondersteunen bij de implementatie van het beleid.

Een visie rond seksualiteit en lichamelijke integriteit is de basis van elk beleid rond seksualiteit en lichamelijke integriteit.

Het kwaliteits-, preventie- en reactiebeleid maken deel uit van het overkoepelende beleid rond seksualiteit en lichamelijke integriteit.

Bij een beleid rond seksualiteit en lichamelijke integriteit moeten er doelstellingen voor 4 beleidsdomeinen geformuleerd worden.

Bij de implementatie van een beleid rond seksualiteit en lichamelijke integriteit zijn er een aantal aandachtspunten.

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!