Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Kwaliteit, preventie en reactie: de 3 beleidsniveaus

De visie op seksualiteit en lichamelijke integriteit moet uiteindelijk resulteren in een aantal uitgangspunten voor het beleid. Dat beleid kan je in 3 beleidsniveaus zien:

 • een kwaliteitsbeleid;
 • een preventiebeleid;
 • een reactiebeleid.

Kwaliteit, preventie en reactie

Kwaliteit, preventie en reactie zijn de 3 beleidsniveaus die deel uitmaken van het overkoepelende beleid rond seksualiteit en lichamelijke integriteit. De uitgangspunten zijn gebaseerd op bestaande denkkaders die relevant zijn voor de thema’s seksualiteit en lichamelijke integriteit.

Kwaliteitsbeleid schept voorwaarden

Het kwaliteitsbeleid is een voorwaarden scheppend kader dat expliciteert hoe de organisatie omgaat met seksualiteit en lichamelijke integriteit. Het geeft aan wat beschouwd wordt als noodzakelijke zorg en begeleiding. Mogelijke uitgangspunten van een kwaliteitsbeleid zijn:

 • Elk individu is een seksueel wezen en seksualiteit maakt onlosmakelijk deel uit van het menszijn.
 • Kinderen en jongeren hebben recht op informatie en seksuele vorming.
 • Kinderen en jongeren hebben autonomie in hun seksuele en relationele leven en keuzes, rekening houdend met hun leeftijd en ontwikkeling.
 • Kinderen en jongeren hebben recht op privacy.

Preventiebeleid voorkomt risico's

Een preventiebeleid bouwt verder op het kwaliteitsbeleid, maar gaat dieper in op het voorkomen of verkleinen van risico's op vlak van seksualiteit en lichamelijke integriteit. Denk aan seksueel misbruik, ongeplande zwangerschap, hiv of soa's, pesterijen, geweld. Mogelijke uitgangspunten van een preventiebeleid zijn:

 • Kinderen en jongeren hebben recht op veiligheid en gezondheid op vlak van seksualiteit en lichamelijke integriteit.
 • Kinderen en jongeren worden beschermd tegen seksuele ervaringen die niet met wederzijdse toestemming, vrijwillig of gelijkwaardig gebeuren.
 • Er wordt aandacht besteed aan het verhogen van de weerbaarheid tegen mogelijke risicosituaties.
 • Er is een laagdrempelig aanspreekpunt voor klachten en hulp.

Reactiebeleid omkadert incidenten

Een reactiebeleid bouwt verder op het preventiebeleid en bepaalt hoe je met een incident omgaat. Welke procedure, werkwijze, rapportage of zorg is er nodig?

Mogelijke uitgangspunten van een reactiebeleid zijn:

 • Kinderen en jongeren hebben recht op een zorgvuldige en objectieve behandeling van een klacht.
 • Er zijn maatregelen omschreven na een incident.
 • Er is aandacht voor de opvolging van incidenten op lange termijn.
 • Er is een evaluatie van de werkwijze na incidenten.

Meer informatie in het Raamwerk

In het Raamwerk Seksualiteit en Beleid staat een uitgebreide lijst van mogelijke uitgangspunten voor een kwaliteits-, preventie- en reactiebeleid. Je kan die lijst gebruiken om te komen tot een selectie op maat van je eigen organisatie. Je vindt er ook in terug welke mensen je best betrekt bij de denkoefening en je krijgt tips voor de werkwijze.

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!