Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Implementatie van je beleid

Sportleraar met twee jongens

Eenmaal er overeenstemming is over de beleidsdoelstellingen per beleidsdomein, is het tijd om ze te implementeren. Ook bij de implementatie van zo’n beleid rond seksualiteit en lichamelijke integriteit zijn er aandachtspunten. Er zullen bovendien een aantal instrumenten ontwikkeld moeten worden.

Doelstellingen vertalen naar een planning

De realisatie van een beleid zal afhangen van wat er verder in de planning op alle niveaus mee aangevangen wordt. Let dus op deze elementen:

 • Vertaal de doelstellingen per beleidsdomein in stappen die in de planning moeten voorzien worden.
 • Hou rekening met budget, tijd, overlegmomenten, schrijf- en redactietijd, scholing, aanpassingen aan inrichting, aanpassingen in functieprofielen en installeren van werkgroepen.
 • Denk ook na over welke verschillende bevoegdheidsniveaus je binnen de organisatie moet doorlopen vooraleer de doelstellingen kunnen omgezet worden in werkplannen met concrete acties, gespreid in tijd.

Richtlijnen voor het planningsproces

Omdat de werkwijze om te komen tot een planning voor elk soort organisatie verschilt, vind je hier een paar algemene richtlijnen.

 • Maak een planning voor minimum 2 jaar. Zet uit wat je binnen 2 jaar minimaal wil gerealiseerd hebben en ga dan alle stappen uitzetten die je binnen de organisatie nodig acht om dit doel te bereiken.
 • Vertrek zoveel mogelijk van wat er reeds gebeurt op het terrein, wat er reeds bestaat aan goede praktijk en maak seksualiteit en lichamelijke integriteit daar een integraal onderdeel van.
 • Geef ruimte in takenpakketten van begeleiders om extra aandacht te besteden aan dit onderwerp via bijscholing, studie, een consultatieopdracht.
 • Maak voldoende ruimte om begeleiders te ondersteunen bij de vragen die ze hebben.
 • Agendeer regelmatig een rapportage of een bespreking op elk niveau van de organisatie.

Instrumenten voor implementatie

Allerlei instrumenten kunnen helpen bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid. Bijvoorbeeld:

 • Een quickscan: topiclijsten die je kunnen helpen om situaties goed in te schatten.
 • Competentiechecklist: een lijst van wenselijke en noodzakelijke competenties van medewerkers op dit terrein.
 • Een checklist voor omgangsregels: lijst met onderwerpen waar wellicht afspraken over bestaan of gemaakt moeten worden.
 • Het Vlaggensysteem: een laagdrempelige methodiek om vanuit concrete voorbeelden te komen tot een gedeelde (pedagogische) visie op hoe om te gaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Een gedragscode: een instrument om de verwachtingen naar en engagementen van medewerkers met betrekking tot seksualiteit en lichamelijke integriteit te formuleren.
 • Een handelingsprotocol: een stapsgewijs voorstel tot handelen bij een vermoeden, een onthulling of een vaststelling van seksueel misbruik.
 • Een voorbeeldprofiel 'Aanspreekpersoon Integriteit' (API): een persoon die door alle partijen gemakkelijk aanspreekbaar is met klachten, bezorgdheden of feiten, en kan helpen bij de aanpak hiervan.
 • Een wegwijzer met adressen en contactgegevens zodat je cliënten kan doorverwijzen of zelf terecht kan voor advies en ondersteuning.

In het Raamwerk Seksualiteit en Beleid vind je voorbeelden van zulke instrumenten. Je kan je daarop baseren en ze aan de eigen realiteit aanpassen.

Vorming op maat

Heb je nood aan begeleiding bij de implementatie van zo’n beleid rond seksualiteit en lichamelijke integriteit? Sensoa heeft daar een aanbod voor.

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!