Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Hoe past het lespakket 'Dichtbijmijnbedshow' in de eindtermen?

LespakkettenDichtbijmijnbedshowBron: Sensoa

Het lespakket Dichtbijmijnbedshow komen tegemoet aan verschillende vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs

Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid

De leerlingen nemen voorzorgsmaatregelen tegen risicovol lichamelijk contact (9). 

Context 2: Mentale gezondheid

De leerlingen aanvaarden en verwerken hun seksuele ontwikkeling en veranderingen in de puberteit (4). 

De leerlingen kunnen zich uiten over en gaan respectvol om met vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag (5). 

Context 3: Sociorelationele ontwikkeling

 • De leerlingen doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik (6).
 • De leerlingen bespreken opvattingen over medische, psychische, sociale aspecten van samenlevingsvormen, veilig vrijen, gezinsplanning, zwangerschap en zwangerschapsafbreking (7).

Context 5: Politiek-juridische samenleving

 • De leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties (2).
 • De leerlingen tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen- en kinderrechten (3).
 • De leerlingen zetten zich actief en opbouwend in voor de eigen rechten en die van anderen (4). 
 • De leerlingen geven voorbeelden die duidelijk maken hoe de mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt (13). 

Context 6: Socio-economische samenleving

 • De leerlingen toetsen de eigen opvatting aan de verschillende opvattignen over welzijn en verdeling van welvaart (2).
 • De leerlingen zetten zich in voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in de wereld (3).
 • De leerlingen geven kenmerken, mogelijke oorzaken en gevolgen van armoede aan (8). 

Context 7: Socioculturele samenleving

 • De leerlingen beschrijven de dynamiek in leef- en omgangsvormen, opinies, waarden en normen in eigen en andere sociale en culturele groepen (1). 
 • De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen (2).
 • De leerlingen illustreren het belang van sociale samenhang en solidariteit (3).

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!